fbpx

AI & analyse

Nyutvikling skjer raskt i dag. TMG har allerede posisjonert seg på flere områder rundt kunstig intelligens. Her blir maskinlæring tatt i bruk for å forbedre kundeopplevelse og inntjening.  

Tale til tekst, og segmentering av kunder med bakgrunn i kjøpshistorikk og demografi er områder TMG har hatt spesielt stort fokus på.

Tale til tekst: I forbindelse med kvalitetssikring av samtaler er det noen oppdragsgivere som trenger talegjenkjenning. Systemet gjør da tale om til tekst. Det kan da gjøres analyser på kvalitet, oppdagelser av nye forespørsler på produkter, etc.

Kjøpshistorikk: Vi hjelper organisasjoner og firmaer med å finne ut hvem kundene deres egentlig er – dette ved hjelp av kunstig intelligens. Etter hvert som det kommer inn nye kunder vil systemet sjekke om profilen på kundemassen skal endres. Målet er å finne personer som ligner mest mulig på dine tidligere kunder.  

Ta kontakt med salg@telemagic.no for å få vite mer om dette.

TMG har fokusert mye på tale til tekst og segmentering av kunder med bakgrunn i kjøpshistorikk og demografi. 

© Telemagic Group AS 2019