fbpx

Integrasjoner

TMG forenkler og automatiserer hverdagen til sine kunder og deres oppdragsgivere, og et verktøy som ofte benyttes er integrasjoner. Dette er en måte å koble sammen systemer på som hjelper deg å skape både lojalitet og lønnsomhet.

Integrasjoner er løsninger som automatisk overfører informasjon mellom TMGs kontaktsenter og systemer som benyttes av kunder eller oppdragsgivere. Dette kan enten bygges inn som en del av arbeidsflyten eller for å supplere støtteprosesser, og er en effektiv og sikker måte å flytte informasjon på.

Topp moderne REST API løsninger og webhooks gjør det enkelt for TMGs erfarne utviklere å sette opp smidige integrasjonsløsninger. Et API er et grensesnitt hvor systemer utveksler informasjon basert på forespørsler, mens en webhook er en tjeneste som sender informasjon basert på hendelser. Begge metodene har sine styrker og passer til ulike scenarier, og TMG har kompetansen til å både velge løsning, planlegge og sette den opp på best mulig måte.

Et mye brukt eksempel på automatisk dataoverføring er salgsoverføringer. Da sender TMG kontaktsenter automatisk over ordreinformasjon til oppdragsgivers system i sanntid. På denne måten blir salgsprosessen ekstremt effektiv, solgt produkt kan sendes ut i løpet av minutter etter at ordren er endelig bekreftet og både sluttkunde og oppdragsgiver blir fornøyde.

Fordelene med integrasjonsløsninger er mange:
 

  • Gjør oppslag mot andre system slik at du får informasjonen inn som en del av grensensittet i TMG. På denne måten trenger du ikke navigere til andre vindu eller løsninger for å innhente informasjonen du trenger for å fullføre et salg eller løse en sak.
  • Unngå dobbeltarbeid. Når informasjonen først er lagt inn i ett system, så overføres den autoamtisk til kundens system. Dermed spares tid, og spart tid er som kjent ofte sparte penger.
  • Sikre kvaliteten på data, fordi manuell håndtering kan rammes av menneskelig svikt. Dette unngår man ved å la maskinene gjøre jobben.
  • Unngå at informasjon blir forsinket ettersom prosesseringen går hurtigere når den gjøres av maskiner. I tillegg unngår en at prosesser stopper opp fordi vedkommende som skulle laste inn data ikke er til stede.
  • Sikre dine data med trygge kommunikasjonskanaler, så slipper du miste kontrollen over hvor og hvordan dine data oppbevares og flyttes.

© Telemagic Group AS 2019