fbpx

Kontaktsenter

TMG Kontaktsenter inneholder en fullstendig telefonsentral og håndterer avansert ruting av inn- og utgående samtaler. Kontaktsenteret kan håndtere e-post, sosiale medier, chat og SMS. Kontaktsenteret er 100% skybasert og krever ingen lokal installasjon.

Agent kan både sende og motta SMS direkte fra kundebildet. Skjermbildet til agenten kan også knyttes sammen med oppslag fra fagsystemer og informasjontjenester via enkle APIer. Samtaler rutes basert på telefonnummeret det ringes inn fra og kan kobles til en jobb eller kampanje.

Ved hjelp av TMG Agent Allokator kan du til enhver tid bestemme hvor mange kundebehandlere som skal sitte på sosiale medier, chat, e-post og telefoni.

Automatiske oppslag

Det er mulighet for automatisk oppslag mot CRM-database for visning av ekstern kundedata i skjermbildet til kundebehandler. Oppslag er mot intern eller ekstern database. Få full oversikt ut fra egendefinerte SLA-verdier per prosjekt-kampanje.

TMG systemet gir deg raskt oversikt over all aktivitet med oversiktlige statistikker. Statistikkene inneholder antall samtaler per operatør, antall samtaler besvart innen SLA, for eksempel 20 sekunder, hvem som har ventet mer enn ett minutt osv.

Skreddersy skjermbildet til operatørene og knytt dette til én eller flere køer. Sett prioriteringer på køer eller operatører. Du kan også enkelt sette åpningstider på køene med ruting til telefonsvarer, talepostkasse eller viderekobling utenfor åpningstid.

Telefonsentralen gir full mulighet for viderekobling fra selgers skjermbilde. Du kan også legge inn egne lister med kunder du kan viderekoble til. Det er mange muligheter for å styre inngående samtaler: ring alle, sist brukte, operatør med færrest samtaler, tilfeldig eller jevnt fordelt. La kunde få vite hvilket nummer han er i køen, alternativt la kunde legge igjen nummer for tilbakering.

Funksjoner i TMG telefonsentral:
  • Definer dialoger ved hjelp av intelligente IVR-menyer (tast 1, tast 2 osv).
  • Automatisk søk i hele kundedatabasen ved hjelp av Big Data-søkefunksjon.
  • Optimaliser kundebehandlingstiden ved hjelp av egendefinerte menyer, tastevalg og kømeldinger.
  • Automatisk eller manuell utsendelse av e-post/SMS til kunde med full mulighet for respons.
  • Mål kundetilfredshet ved hjelp av SMS dialog.
  • API med mulighet for full integrering mot eksterne systemer.

© Telemagic Group AS 2019