fbpx

Salg & Markedsavdeling

TMG har en egen salg og markedsavdeling som har lang erfaring med å bygge solide kampanjer og koble sammen forskjellige medier og kanaler som inn- og utgående telefoni, chat, Facebook, internettsider, Google etc.

Alle som arbeider innen salg i TMG har minimum 15 års erfaring rundt oppbygging av kampanjer i call- og kundesenterbransjen. I arbeidet bruker vi multimedia-designere, utviklere og systemarkitekter slik at dine kampanjer kan skreddersys for best mulige resultater.

Ovenfor kunder bidrar TMG med å: 

  • Lage Facebook-kampanjer og knytte disse til Lead Generator.
  • Sette opp Google-kampanjer og innhenting av leads.
  • Bygge internett-/landingssider for kunder som ønsker å samle data fra nettet og koble dette opp mot TMG.
  • Sette opp e-postkampanjer som kan sendes fra systemet. Responsen blir da enten rutet til kundens inngående innboks, eller så hentes informasjonen fra kunde via landingssider. Disse fylles automatisk ut i kundebehandler sitt skjermbilde.
  • Hjelpe kunder med markedsmateriell, derav One Pagere, flyers, Roll-Up, bilder, videoer, internettsider etc.
  • Sette opp chat-løsninger og chatbots og knytte disse til kunstig intelligens.
  • Koble systemet opp mot analyseredskapet Yabber, som automatisk gjør samtaler om til tekst. Etter dette analyseres teksten, og kunde mottar en rapport hver dag rundt hva analysen har funnet. Denne tjenesten bruker kunstig intelligens for utførelse av analysen.

© Telemagic Group AS 2019