fbpx

TMG Messenger – vær mer effektiv, hver dag!

Det utvikles stadig nye kommunikasjonskanaler som dine kunder kan ønske å benytte seg av, og med TMG Messenger kan du være et steg foran og sikre den gode kundeopplevelsen.

Fleksibel multikanalløsning
TMG Messenger er TMGs egenutviklede meldingstjeneste som lar deg enkelt håndtere kommunikasjon gjennom flere kanaler. Denne komplette løsningen støtter epost, chat og meldinger fra flere systemer. I tillegg er den fleksibel slik at den enkelt kan tilpasses nye kanaler når behovet oppstår. På denne måten kan du levere akkurat det dine kunder trenger når de trenger det.

Håndter telefoni og skriftlige henvendelser samtidig!
TMG Messenger er bygget inn i den eksisterende telefoni plattformen slik at du slipper å navigere mellom flere ulike vinduer og systemer. Dette gjør arbeidsflyten ekstremt smidig! Du kan til og med håndtere inngående eller utgående telefoni samtidig som epost eller chat meldinger besvares, og på den måten øker effektiviteten betraktelig. Du kan også benytte ferdige maler når du svarer på henvendelser, noe som både sikrer kvaliteten og gjør jobben enklere og raskere.

TMG Messenger viser samtale historikken og gir god oversikt over saksgangen. Når all nødvendig informasjon er lett tilgjengelig kan du gi kunden bedre hjelp og det blir enklere å bygge gode relasjoner.

Fordel oppgavene jevnt og sikre leveranse innen SLA
Når alle dine kommunikasjonskanaler er flettet inn i samme system er det enkelt å sikre jevn fordeling av arbeidsmengden for agentene dine. TMG Agent Allokator jobber hele tiden i bakgrunnen og fordeler oppgaver automatisk basert på gitte kriterier. Du kan sette en maks grense for hvor mange henvendelser hver agent skal håndtere for å sikre at de blir besvart effektivt og innen avtalt SLA, og i tillegg kan du legge til ekstra agenter på de viktigste køene. Agentene blir varslet når nye meldinger blir tildelt, og hvis det viser seg at den skal videre til andre linje support, er det enkelt å endre tildelt agent slik at kunden får riktig hjelp.

Dokumentér dine prestasjoner
Oversiktlige og fleksible rapporter gir deg full oversikt. Vis tiden det tar fra en sak ble startet til den ble avsluttet og dokumentér til din oppdragsgiver at SLA fristen ble overholdt. Eventuelt kan du bruke tallene for å finne ut hvilke agenter som bør flyttes på for å forbedre prestasjonene ytterligere. TMG hjelper deg ganske enkelt å levere bedre! 

  • Håndter alle dine kommunikasjonskanaler fra ett og samme system
  • Skap gode kundeopplevelser ved å kunne tilby alle kanaler som dine kunder ønsker å benytte
  • Besvar skriftlige henvendelser samtidig som du er i samtale for å virkelig makse effektiviteten
  • Få varsel når du er tildelt en ny sak slik at kunden får raskt svar
  • Sett maks grense for antall henvendelser pr agent slik at du sikrer at SLA opprettholdes
  • Bruk ferdige maler til besvarelser for å sikre kvalitet og effektivitet
  • Få full oversikt over tidsbruk i oversiktlige rapporter

TMG Messenger hjelper deg å skape gode kundeopplevelser!

© Telemagic Group AS 2019