fbpx

Teknisk rådgivning

TMG har levert call– og kundesentertjenester siden 2003 og hjelper også bedrifter som skal bytte systemer med teknisk rådgiving. Vi kan hjelpe med infrastruktur og nettverk, eller gi råd i forhold til integrasjoner og systemer som din bedrift kan integrere mot. I tillegg til dette har TMG høy kompetanse innen IPtelefoni, serverteknologi samt leveranse av skybaserte tjenester i Amazon

Det kan være vanskelig å vite hvor mye jobb det er å integrere ulike systemer. Hvis du for eksempel ønsker å integrere et annet system for å håndtere mail med TMG, for eksempel Zendesk – så er det flere ting som må vurderes; er det støtte for å gjøre det du ønsker i de eksisterende API’ene til Zendesk og TMG, hvilket abonnement må du velge i Zendesk for å få lov til å bruke API’ene med ønsket volum, hvor mye forsinkelse er det i overføringen mellom systemene? Vi kan hjelpe deg med å undersøke dette, sette opp ulike alternativer og vurdere fordeler og ulemper. Vi forstår API, webhooks, rate limits, latency – kort sagt den tekniske biten.

© Telemagic Group AS 2019