fbpx

Elhub har godkjent TMG som system-leverandør!

TMG har vært i kontakt med Elhub over en lengre periode, og er nå endelig i mål! Tidligere har TMG vært integrert mot Elhub via strømleverandører, men nå – for første gang – er vi integrert direkte fra TMG. Det betyr at vi kan vi gjøre oppslag direkte for alle strømleverandører via TMG-løsningen. Med andre ord; Telemagic er nå godkjent som system-leverandør mot Elhub for følgende business-function: “31b Verify Masterdata Metering Point from Query Role”. 

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge.

Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

Igjen kommer det frem at TMG ønsker å gi deg som kunde en enklere og mer effektiv hverdag – gjennom standardiserte grensesnitt innenfor for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part gjennom Elhub. Dette betyr at eventuelle strømsalg- eller bytter kan finne sted ved å fylle inn informasjon direkte i TMG-systemet. Det vil ikke være nødvendig å gjøre noe form for manuelt arbeid mot verken tidligere, eller nåværende selskap. 

I skrivende øyeblikk kjører TMG sine utviklere en test mot Elhub hvor det gjøres en spørring mot Fortum som juridisk avsender. Nå er det bare noen få tester igjen å gjennomføre før dette kan settes i produksjon – vi går en spennende vinter i møte!