fbpx

Agent Allocator

Agent Allocator on TMG:n kehittämä allokointijärjestelmä, jonka avulla voidaan integroida muiden järjestelmien tehtäviä TMG –järjestelmään. TMG Agent Allocator kontrolloi ja ohjaa agentteja suorittamaan eri järjestelmistä syntyviä tehtäviä halutuilla prioriteeteillä. Agent Allocatorin avulla voi siis hyödyntäää jo käytössä olevia järjestelmiä, yhdistää ne TMG:hen ja ohjata eri agenteille halutulla tavalla esimerkiksi sähköposteja, chatteja ja puheluita. 

Sen lisäksi, että voit kontrolloida kuka ja millä prioriteetilla hoitaa eri kanavista tulevia tehtäviä, voi myös tehtävien suorittamista seurata ja raportoida agenteittain, kanavittain jne. 

Kun agentille ohjataan tehtävä, TMG antaa agentille ilmoituksen saapuneesta tehtävästä ja agentti pääsee suorittamaan hänelle allokoitua tehtävää klikkaamalla ilmoitusta. Agentti ohjataan haluttuun järjestelmään automaattisesti suorittamaan tehtävä. Kun tehtävä on suoritettu, allokaattori laskee annettujen parametrien mukaan mitä uusia tehtäviä agentille voidaan ohjata ja uudet thetävät tulevat samanlailla automaattisesti agentin työpöydälle. Esimiehet voivat asettaa eri agenteille erilaiset parametrit erilaisten tehtävien määrälle ja prioriteetille. 

Tällä hetkellä Agent Allocator tukee erilaisia chat ja email –järjestelmiä, mutta sen avulla voidaan ohjata myös eri sosiaalisista medioista tulevia kontakteja tai muita tehtäviä. 

Asiakaspalveluyksiköt ja contact centerit joutuvat tyypillisesti kirjautumaan lukuisiin eri järjestelmiin kyetäkseen hoitamaan eri kanavista tulevat kontaktit. Sähköpostit on käsitelty yhdessä järjestelmässä, chatit toisessa järjestelmässä ja puhelut kolmannessa. Tämä on lisännyt tehottomuutta ja vaikeuttanut työn seurantaa ja raportointia. TMG Agent Allocator poistaa tämän ongelman ja raportit ja seuranta on nyt myös mahdollista saada yhdestä järjestelmästä. 

© Telemagic Group AS 2019