fbpx

Contact center

TMG:n contact center sisältää täydellisen vaihderatkaisun inbound ja outbound-puheluiden edistykselliseen reitittämiseen. Contact centerissä voidaan käsitellä myös sähköposteja, SMS-viestejä, sosiaalista mediaa ja chatteja. Ratkaisu on 100% pilvipohjainen ja ei edellytä paikallisia asennuksia. 

Agentit voivat lähettää ja vastaanottaa SMS-viestejä suoraan asiakaskortilta.Asiakaskortit voidaan APIen avulla yhdistää ulkoisiin tietolähteisiin ja liittää haluttua tietoa asiakaskortille. Puhelut voidaan ohjata soittajan numeron avulla haluttuihin projekteihin tai kampanjoihin. 

TMG Allocatorin avulla voidaan contact centerissä allokoida reursseja halutusti sosiaaliseen mediaan, sähköpostien käsittelyyn, chattiin ja puheluihin. 

TMG contact center voi automaattisesti hakea tietoa esimerkiksi ulkoisesta CRM-tietokannasta ja näyttää ulkoisia asiakaskortteja. Haut ulkoisista tai sisäisistä tietokannoista ovat myös mahdollisia. Voit myös määritellä halutun palvelutason ja seurata sen toteutumista halutulla aikavälillä. 

TMG contact centerin avulla voit helposti seurata kaikkia aktiviteetteja ja saat kattavaa statistiikkaa toiminnasta ja palvelutasosta. Palvelutason toteutumista, agenttikohtaisia puhelumääriä, jonotusaikoja jne on helppo seurata. 

Agenttien vastausnäytöt ovat räätälöitävissä ja liitettävissä halutulla tavalla eri jonoihin. Jonoille ja agenteille voidaan määritellä prioriteetteja, jonokohtaisia aukioloaikoja, tiedotteita, edelleenoohjauksia jne. 

Vaihderatkaisu mahdollistaa myös puheluiden yhdistämisen ja ohjaamisen eteenpäin suoraan agentin näytöltä. Projekteihin voidaan luoda sisäisiä ja ulkoisia puhelinluetteloita puheluiden yhdistämistä varten. 

Inbound-puheluiden hallintaan on paljon erilaisia välineitävoit valita haetaanko vapaa agentti yhdistämällä puhelu koko ryhmälle, vähiten vastanneelle, pisimpään vapaana olleelle, satunnaisesti jne. Asiakkaalle voidaan myös tiedottaa jonotilanne ja haluttaessa tarjota mahdollisuus jättää soittopyyntö jonottamisen sijaan. 

 

TMG vaihderatkaisun ominaisuuksia: 

 

  • Käytä IVR-ratkaisua puhelun ohjaamiseen 
  • Automaattinen haku koko asiakaskannasta Big Data menetelmällä 
  • Asiakaspalveluprosessin optimointi valikoiden ja jonoviestien avulla 
  • Automaattinen tai manuaalinen emailin tai SMS:n lähettäminen ja vastaanotto 
  • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen SMS-kyselyllä 
  • API ulkoisten järjestelmien integrointiin 

© Telemagic Group AS 2019