fbpx

Laatukontrolli 

Varmista työn laatu! TMG:n back office –ratkaisu mahdollistaa niin chattien, SMS-viestin kuin emailienkin kontrolloinnin sekä taltiointien kuuntelun. Jos kommunikoinnissa on korjattavaa tai muutettavaa, voidaan kontakti palauttaa agentille. Lisäksi laatua ja turvallisuutta voidaan parantaa automaattisilla SMS-vahvistusviesteillä tai vaikkapa lähettämällä asiakkaalle automaattisesti linkki laskeutumissivulle kaupan tai sopimuksen vahvistamista varten. Lähetettäviin sähköposteihin voidaan automaattisesti liittää asiakas– ja tilaustiedoilla täydennetty sopimusdokumentti. Lisäksi järjestelmä tukee door to door ja ständimyyntiä mahdollistamalla asiakkaan allekirjoituksen ottamisen tablettisovelluksella suoraan tietokantaan. 
 

Tyytyväisyystutkimukset: 

 1. Asiakaspalvelija voi antaa oman arvionsa palvelutapahtumasta. 
 2. Tiiminvetäjät voivat antaa omat arvionsa palvelutapahtumille. 
 3. Käyttämällä SMS:llä tai emaililla lähetettävää asiakastyytyväisyyskyselyä voi kerätä asiakkaan kokemukset palvelutapahtumista.

TMG –järjestelmässä on integraatio Brilliant –järjestelmään monimuotoisempien asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseksi ja analysoimiseksi.

 

 • Puheluiden ja taltiointien kuuntelu 
 • Automaattinen taltiointien kuuntelu, analysointi ja raportointi tekoälyn avulla 
 • Puheen muuttaminen tekstiksi tekoälyn avulla 
 • Puheluiden taltiointi 
 • Tilausten vahvistaminen SMS-viestillä tai landing pagen avulla 
 • Sähköpostien lähettäminen ja vastaanottaminen 
 • Automaattinen ulkoisen datan lukemine asiakastilanteessa 
 • Asiakastietoihin tallennettavan tiedon oikeellisuuden varmistaminen annettujen määrittelyiden mukaisesti 

© Telemagic Group AS 2019