fbpx

Adresser

Adresseinnlesing / tilpassing av filer

Når du leser inn første fil på en kampanje i TMG, vil systemet automatisk bruke navn i headeren som mal. Du markerer da hva som er telefonnummer, navn og etternavn slik at systemet forstår hvilket nummer den skal bruke. Du legger også til hvilken landskode som skal brukes når adressene ringes. 

Adresse Management

Ved igangsetting av en ringekampanje er det viktig å kunne legge inn adresser i systemet, og passe på at det ikke er de samme adressene som ble lagt inn forrige måned. I TMG-systemet kan du vaske nye adresser som blir lagt inn mot tidligere kampanjer, reservasjonsregisteret eller andre stopp-filer. På den måten passer du på at dine kunder ikke blir kontaktet unødig.

Leadgenerering fra sosiale medier, google-kampanjer, etc.

I TMG kan man også sende inn lead fra Facebook eller andre kilder som CRM-systemer inn til en kampanje i systemet. Systemet kan da automatisk prioritere disse ettersom de ankommer jobben. Det kjøres også en automatisk dublettvask mot adresser som allerede ligger i kampanjen, eller vask mot andre kampanjer og stopp-lister.

Adressevask/tvilling-analyse ved hjelp av kunstig intelligens

Har du lister med kundene dine kan TMG segmentere disse etter spesielle kriterier. TMG kan også utføre tvillinganalyse for å finne de kundene som er mest aktuelle å kontakte. Dette fører til at personer som ikke ønsker å bli kontaktet får færrest mulig henvendelser.

© Telemagic Group AS 2019